Новини

Отново заблуден лешояд в Сливен

Отново заблуден лешояд в Сливен

16.02.2018
Бдителни граждани сигнализираха за белоглав лешояд, който от няколко дни се разхожда в град Сливен. Птицата е гост от далечна Германия.

Крилните марки на лешояда – К6Р ни позволиха да го разпознаем и разнищим историята. Птицата е дарение от зоопарк Wilhelma Zoo Щутгард за целите на завръщането на вида у нас. Изплюпена е на 3.4.2014 г., пристигнала у нас на 1.6.2016 г. и настанена във волиерата за адаптация в Централен Балкан на 27.6.2016 г. На 10.01.2018 г. е била временно настанена в Спасителния център поради съмнения за отравяне, а на 18ти януари е пусната от адаптационната волиера над град Сливен в рамките на проект Нов живот за лешоядите LIFE14 NAT/BG/649.

От 2010 г. насам, през волиерата над град Сливен са преминали над 130 различни лешояди, освободени са повече от 80, а останалите предстои да бъдат освободени след завършване периода на адаптация. Основните заплахи за лешоядите са сблъсъците с електропреносната мрежа. Потенциална заплаха остава и използването на отрови срещу наземни хищници, което е забранено от закона.

Някои от птиците, които са размножени в зоопаркове или диви, но преминали рехабилитация, не успяват да се адаптират успешно в дивата природа и са дезориентирани или биват намерени изтощени, но наличието на постоянна група от птици в района е предпоставка такива случаи да са все по-малко. Като цяло дейността ни в района, както и във Врачански Балкан, доведе до завръщането на белоглавия лешояд като гнездещ вид в Стара Планина и е сериозна предпоставка за завръщането на черния лешояд, което предстои в рамките на проект Нов живот за лешоядите LIFE14 NAT/BG/649.

В района на Сините камъни – Котел постоянно присъстват повече от 30 лешояда и през 2016 г., за първи път 5 малки бяха отгледани от новата колония, а през 2017 г. в колонията бяха установени 12 двойки, от които минимум 8 снесоха яйца и 4 малки успешно напуснаха гнездата си. Загнездването на лешоядите в района е резултат от над 10 годишен труд по програмата на екипа на Зелени Балкани и Фонда за дивата флора и фауна, както и нашите партньори от Фондацията за опазване на лешоядите, колеги от Испания, Германия, ДПП "Сините камъни", както и редица зоопаркове, даряващи ни птици, размножени в тях. Освен завръщането на лешоядите в Стара планина, новосформираната колония представлява и сериозен принос за националната популация на вида в страната, който до скоро гнездеше само в Източни Родопи.

За повече информация или сигнали:
Елена Стоева, Ръководител на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649,
моб. тел. 10887574699,
e-mail: etilova@greenbalkans.org