Проекти

Оценка на националната природозащитна политика в контекста на присъединяването на страната към ЕС и готовността за постигане на целта на 2010

Период: 2005г.

Финансираща организация: USAID.

Дейности: Мобилизиране на ключови природозащитните НПО, изготвяне на оценки/становища за политиките за опазване и управление на природните ресурси, изготвяне на обща Декларация, внасянето и в държавните институции.

Декларация на българските природозащитни организации за промяна на природозащитната политика 153,08 KB b (pdf) свали