Новини

default

Палатка или хотел? Вместо проверка на незаконното строителство институциите правят проверка на къмпингуването

***
30.07.2015
Тази седмица Изпълнителната агенция по горите започна проверка на къмпингуващите по Черноморието.

Коалиция „За да остане природата в България" заставаме зад усилията на гражданските групи да разпространяват информация сред посетителите на незастроените плажове за това как да намалят въздействието от присъствието си в природата. Наскоро гражданска група „Да спасим Карадере” обозначи дюните в местността, изготви указателни табели за отговорно къмпингуване и организира направата на компостни тоалетни с доброволци. Гражданските групи „Да спасим Иракли”, „Да запазим Корал” и „Да спасим Карадере” всяка година организират почиствания на плажовете в началото на сезона, демонстрирайки волята на гражданите да се съхранят и да пазят плажовете.Тези дейности на гражданските групи, насочени към създаване на регулация на къмпингуването и опазване на природата не срещат никакво съдействие нито от общините, нито от държавата. Противното на значителния туристически потенциал и туристическо търсене за къмпингуване в среда близка до природата, на този факт се гледа като на някакво зло и се правят опити и последните българи, къпмингуващи по българското Черноморие, да бъдат изгонени на юг в Гърция.

На проверяващите от РИОСВ и Изпълнителната агенция по горите Коалиция „За да остане природа в България“ следва да посочи, че именно някои от местата с най-висока концентрация на палаткуващи са с добре запазени популации на защитените видове – което идва да покаже, че ако се регулира и предотврати опъването на палатки върху пясъчните дюни, хвърлянето на отпадъци и някои други дейности – „дивото” къмпиране има относително малко въздействие върху природната среда. Което не може да се каже за застрояването, което изцяло унищожава живота по крайбрежието, даже когато е с ниска плътност.

Докато държавата мобилизира всичките си сили за борба с „незаконно” къмпингуващите, в същото време, в резултат на съмнителни схеми и в нарушение на екологичното законодателство, Черноморието ни се презастроява, големи фирми се сдобиват с апетитни терени край морето чрез заменки, все по-малко стават желаещите да посетят курортите ни, цели селища съществуват без пречиствателни станции, а регламентираните къмпинги остават крайно недостатъчно.

В тази ситуация смятаме, че държавата би следвало приоритетно да отдели ресурси за повишаване качеството на развитието на туризма, да изготви категоризация на къмпингите, включително с помощта на специалисти биолози, да създаде специфични стандарти за къмпинги подходящи за условията на НАТУРА 2000, съгласно която нашите къмпинги да приличат на световните такива, да провери случващото се със заменените терени до морето, застрояването на дюните, строителството на курортни селища с мъгляви или никакви екологични оценки, да осъди вече виновните и изобщо – да изгради визия и стратегия, чрез която да изпълни обществения интерес – да опази последните незастроени плажове за поколенията. Според последни социологически проучвания, противници на по-нататъшното застрояването на Българското Черноморие са над 80 % от всички българи. Въпреки това, опитите за унищожаване и на последните диви плажове продължават с пълна сила.

Настояваме да бъде извършена и истинска проверка на незаконното строителство по Черноморието, съвместно с отговорните институции - регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, Дирекцията по строителен контрол и Изпълнителната агенция по горите. В противен случай, за нас това ще е поредният опит за хвърляне на прах в очите на обществеността, че има политическа воля за решаване на проблема с презастроеното ни Черноморие.