Новини

Паразитологични изследвания на зимуващите гъски в България

Паразитологични изследвания на зимуващите гъски в България

26.03.2020
Установяването и проучването на паразитози, които оказват въздействие върху състоянието на популацията на застрашения вид червеногуша гъска (Branta ruficollis) у нас, е част от Националния план за действие за опазването на вида за периода 2015 – 2024 г.

Влиянието на паразити като хелминтите и протозоите във влажните зони се простира върху всички гръбначни животни, включително гъските. Именно поради тази причина през миналата година Зелени Балкани стартира събиране на проби от изпражнения на гъски за последващ паразитологичен анализ, резултатите от който да послужат за определянето на общото състояние на вида.

Събраните над 120 проби през януари миналата година бяха отрицателни, но една от пробите през февруари беше положителна за амидостомоза (клека) – болест, причинявана от нематод, който се развива в в мускулестия стомах на птиците, вмъква се в роговия пласт или под него и го разрушава. Тук снася яйца, които с екскрементите се изхвърлят навън. Попаднали на сухо, яйцата загиват. Във водата обаче те се развиват и до една седмица от тях се излюпват червейчета, които могат да плуват и се залепват по тревата, откъдето гъсетата ги поглъщат. Попаднали в стомаха, червейчетата се вмъкват под роговия пласт и за три седмици стават възрастни.

През тази година експертите на сдружението продължиха със събирането на данни, като бяха събрани над 60 проби от екскременти от големи белочели и червеногуши гъски, хранещи се както в нивите около езерата Дуранкулак и Шабла, така и около комплекса Бургаски езера. Пробите бяха предадени за анализ в катедра Микробиология, инфекциозни и паразитни болести на Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски университет – Стара Загора. Резултатите са отрицателни, което говори за добро здравословно състояние на зимуващите гъски през този сезон. Систематичното събиране на данни и натрупването на резултати ще позволи да бъдат установени тенденции в състоянието на популациите на червеногушите гъски, което ще спомогне разработването и прилагането на адекватни, навременни и работещи мерки, ако това се налага.

Припомняме, че връзката между биоразнообразието и въздействието на хелминтите, посочена в изследванията на водещи паразитолози, ни показва още една много важна причина да опазваме баланса в екосистемите. При високо биологично разнообразие се наблюдава и високо разнообразие на хелминтите, което води до засилване на конкуренцията между тях на ниво междинен гостоприемник, което регулира числеността на паразитите в дивата природа. Това трябва да ни направи безкрайно предпазливи и отговорни при всяка намеса в естествените процеси в природата, независимо колко незначителна ни се струва, че е тази намеса.

 
За допълнителна информация:
Димитър Попов – Зелени Балкани, тел: 0885 108712; e-mail: dpopov@greenbalkans.org