Работили при нас

default

Павлин Желев

***
Еколог. ГИС експерт.
Полеви сътрудник по проект "Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360
Отговорник за техническата част в Модула за адаптация в с.Левка, мониторинг на видовете в района на Сакар планина.

email: pzhelev@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0889 694 979