Служители

default

Пеньо Милев

1
Ветеринарен техник.
Сътрудник звено Поддръжка и обслужване в Спасителен центъра за диви животни в посетителска, рехабилитационна и размножителна част. Ветеринарен техник.

e-mail: pmilev@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0885 13 88 11