Новини

Петиция: СПАСЕТЕ ПЧЕЛИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ - Европейска гражданска инициатива

Петиция: СПАСЕТЕ ПЧЕЛИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ - Европейска гражданска инициатива

12.10.2020
Всеки, който желае да подкрепи усилията на редица организации в защита на пчелите и фермерите, може да го направи чрез насоките по-долу.

Зелени Балкани подкрепя петицията на отворено сдружение от граждански и обществени организации, граждански движения, сдружения на пчеларите, местни граждански инициативни фермерски групи и специалисти еколози - Фондация Аурелия, BUND (Приятели на Земята Германия), Асоциация на европейските професионални пчелари, Générations Futures, GLOBAL 2000, Приятели на Земята Европа, the Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) Мрежа за борба с действието на пестицидите в Европа, Мюнхенският институт по екология и още много други.
 

Целта е да се съберат поне един милион подписа за Европейската гражданска инициатива “Спасете пчелите и земеделските стопани!” Станете активни сега, за да подкрепите битката за по-добър селско-стопански модел в Европа!

Подкрепяйки подписката, Вие подкрепяте следните искания, които ще бъдат отправени към Европейската Комисия:
1)            Спиране на употребата на синтетични пестициди
Употребата на синтетични пестициди постепенно да спре в земеделието в Европейския съюз до 80% до 2030 година, като се започне с най-опасните да достигнат 100% без пестициди до 2035 година.
2)            Възстановяване на биологичното разнообразие
Възстановяване на биологичните екосистеми в земеделските пространства и превръщането им в средство за производство по такъв начин, че земеделието отново да допринесе за повишаване на биоразнообразието.
3)            Подкрепяне на фермерите в преходния период
Реформиране на земеделието като се даде преднина на малки по мащаб, разнообразни и природно-целесъобразни земеделски стопанства като се подкрепи бързото увеличаване на агро-екологичните и био практиките и стимулира независимо земеделско обучение и проучвания без пестициди и ГМО в земеделието.


ВСЕКИ ПОДПИС СЕ БРОИ!
НА ЛИНКА ОТДОЛУ МОЖЕ ДА ПОДПИШЕТЕ И ДА ПОМОГНЕТЕ НА ПЧЕЛИТЕ И НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ:

               www.savebeesandfarmers.eu

 
или като изтеглите хартиената форма по-долу, разпечатате я, и я изпратите на адрес:
Българска Асоциация Биопродукти (БАБ)
Бул. Христо Ботев 48 офис 204
София 1000
 
За повече информация:
Градимир Градев - тел. 0885609289, e-mail: ggradev@greenbalkans.org
Хартиена подписка за разпечатване 971 Kb (pdf) свали