Проекти

default

План за действие срещу бракониерството във влажните зони

Период: 1996г.

Финансираща организация: Посолство на Великобритания в България.

Дейности: Осигуряване на техника за провеждане на акции срещу бракониерството и охрана на влажни зони – местообитания на редки видове птици. Заснемане на филм “Спорт или престъпление”.

Резултати: Инициирана програма за превенция и контрол на бракониерството във влажните зони, осъществени проверки, заснет и разпространен филм за бракониерството.