Книги, публикации, сборници

default

План за действие за опазване и възстановяване на заливните гори на българските дунавски острови – 2003-2007г., 2003г.

План за действие за опазване и възстановяване на заливните гори на българските дунавски острови – 2003-2007г., 2003г.
Планът е издаден от Световния фонд за дивата природа - WWF в партньорство с Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите и Федерация “Зелени Балкани”.
Планът съдържа анализ на консервационното значение и екологичните функции на естествените заливни гори на дунавски острови, тяхното състояние и заплахите за тяхното съществуване. 
Планът представя стратегическите цели на управлението на дунавските острови, мерките за тяхното опазване, необходимите дейности, срокове и разходи за изпълнението на тези цели.

Издадено от WWF
Отпечатано в България - 2003г.
Мека корица
Страници 40
Език – български, английски