Проекти

default

План за действие за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие

Период: 05.07.2006 – 30.01.2007 г.

Финансираща организация: Община Асеновград

Дейности: Разработване на План за действие за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие на Община Асеновград.