Проекти

default

План за действие за възстановяване на зелен коридор на река Соколица

Период: 08.08.2005 – 2006г.

Финансираща организация: ЕК МАРИЦА ИЗТОК 3

Цел: Възстановяване на естественото състояние на речния хабитат на река Соколица.

Дейности: Проектиране на възстановителни дейности на участък от река Соколица.