Платили членски внос

Благодарим на хората, които през годините са плащали членски внос и по този начин са ни подкрепяли. Сред тях:


Албена Димитрова, Александра Василева, Александра Цанкова, Александър Атанасов, Александър Бобчев, Александър Глушков, Александър Мечев, Ангел Живков, Анелия Павлова, Анета Зантова, Анна Грънчарова, Антония Митева, Биляна Пантева, Божинел Христов, Борис Инчев, Борислав Борисов, В. Ангелова, Валентина Ицовска, Валери Костов, Ваня Хрисулева, Васил Стефанов, Венелин Христов, Вера Иванова, Виктория Василева, Виолета Тодорова, Владимир Пергелов, Георги Дулев, Георги Иванов, Георги Камов, Георги Методиев, Георги Стойчев, Градимир Градев, Д. Добринов, Даниела Павлова, Даниела Чапликова, Деляна Недева, Деница Вълчанова, Десислава Джегова, Десислава Пейчинова, Джакомо Бенели,    Джеймс Давсон, Диана Николова, Дилян Георгиев, Диляна Василева, Димитър Маринов, Димитър Попов, Евгени Божидаров, Евгени Даков, Евгениия Добрева, Екатерина Великова, Екатерина Здравчева, Елена Дулева, Елена Кметова, Елена Стоева, Елена Цветанова, Ели Симова, Елица Стоянова, Естер Петкова, Жеко Жеков, Зияд Тумик Ел Марси,  Златка Николова, Зорница Шахънска, Ивайло Джилянов, Ивайло Клисуров, Иван Атанасов, Иван Георгиев, Иван Иванов, Иван Каишев, Иван Камбуров, Иван Маламов, Иван Обретенов, Иван Обрешков, Иван Проданов, Иван Терзиев, Иванка Зашева, Иванка Личева, Ивелин Иванов,Ивелина Бойкова, Ивелина Цветкова, Иво Джокин, Илина Делчева, Илиян Минчев, Илиян Николов, Илиян Стоев, Илияна Антонова, Ирина Чимширова, Искрена Величкова, Калина Чакърова, Камен Кацаров, Камен Тодоров, Карина Делчева, Кирил Ганчев, Кирилка Иванова, Клеменс Пурчър, Кольо Колев, Кр. Костов, Кръстина Гюзелева, Кръстина Шопова, Лидия Иванова, Линка Тонева, Любомила Кривошиева, Любомир Янков, М. Литвуд, М. Михалев, Маргарита Костова, Марин Стоев, Мария Зантова, Мария Ковтун, Мария Петкова, Мария Тарийска, Мая Камова, Мая Никова, Мелима Томова, Мелиса Никс, Мери Гациано,  Миглена Иванова, Минчо Колев, Митко Димитров, Михаил Петков, Младен Василев, Момчил Веселинов, Н. Ангелов, Найдена Дочева, Нели Арабаджиева, Никола Владимиров, Николай Арабаджиев, Николай Гигов, Николай Данев, Николай Димов, Николай Зантов, Николай Кисьов, Николай Николов, Николай Петков, Николай Стойчев, Николай Стоянов, Николина Милушева, Николина Христова, Павел Василев, Пенка Маразова, Пламена Димитрова, Пламена Минчева, Радостина Георгиева, Радостина Костова, Райна Атанасова, Радомила Радева, Росен Ненов, Росен Томов, Румен Йоеданов, Руско Петров, Сашка Витанова, Сашо Дачев, Симеон Марин, Симона Бонарджиева, Славея Стойчева, Стелиана Стамова, Стефан Иванов, Стефан Стайков, Стоил Стоилов, Стоян Георгиев, Стоян Николов, Таньо Марков, Таньо Tанев, Федерико Брунели, Федя Лазаров, Фингарски, Хайди Браун, Христина Делева, Христина Клисурова, Христо Николов, Христо Савов, Цветелина Делчева, Цветелина Колева.