Новини

Почистване и дезинфекция на адаптационната волиера в Поточница!

Почистване и дезинфекция на адаптационната волиера в Поточница!

16.03.2020
През почивните дни екип от Спасителния център на Зелени Балкани и студенти от Тракийски Университет посетиха волиерата край родопското село Поточница.

Построената през 2018г. по проект “Нова надежда за Египетския Лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874)
волиера трябваше да бъде подготвена за тазгодишните си обитатели. В тази връзка екипът ни почисти и дезинфекцира волиерата.

Волиерата ще бъде използвана в рамките на проекта, като в нея ще бъдат временно настанени дву и три годишни египетски лешояди. След кратък престой в нея, лешоядите ще бъдат освободени. Междувременно за храната на птиците ще се грижат нашите колеги и партньори от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

По време на краткият преход, студентите имаха възможност да приложат натрупаните вече знания за разпознаване на птици в полет. Така успяха да зърнат и ято сиви чапли, спрели за почивка на едно дърво.