Награди на Зелени Балкани

Почитен диплом от международен панаир - Пловдив 2002 г.

Почитен диплом от международен панаир - Пловдив 2002 г.

За дългогодишно участие и принос в утвърждаването на изложението "Природа, лов, риболов, туризъм, спорт"