Новини

Получихме мило дарение за белошипата ветрушка от английски туристи

Получихме мило дарение за белошипата ветрушка от английски туристи

02.08.2019
Работата на Зелени Балкани за опазването на белошипата ветрушка е провокирала симпатиите на английските посетили
 
Това лято, през Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в с. Левка, част от НАТУРА 2000 зона Сакар преминаха стотици туристи. Основно любители на птиците и природата, международните гости не скриваха искрените си впечатление от работата на Зелени Балкани. Голяма част от тях подкрепиха природозащитните ни дейности чрез финансови дарения и благодарности споделени в Книгата за гости.

Едно от тези дарения, което анонимния дарител ни изпрати по пощата след като се е завърнал в Англия предизвика доста мили чувства сред екипа на Зелени Балкани. Начина по които банкнотите и монетите бяха прикрепени към тематични пощенски картички и отправеното послание провокираха искрена благодарност за оказаното внимание и оценка на дългогодишната ни работа.
 
Използваме случая да благодарим от сърце, не само на този анонимен дарител, но и на всички туристи, посетители и гости, както и на туристическите фирми организирали посещенията в  Центъра за природозащитни дейности на Зелени Балкани в с. Левка, част от който е и Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки. Вашите подкрепа внимание и партньорство  са от изключителна важност за работата ни по възстановяването и запазването на белошипата ветрушка, като гнездящ вид в България.
 
За контакти :
 Градимир Градев, Ръководител на проект
тел: 0885 609289; е-mail : ggradev@greenbalkans.org