Служители

default

Поля Русева

***
Компютърен инженер

Специалист комуникации по проект "НАТУРА 2000 в България - Нови Хоризонти"

e-mail: ptoncheva@greenbalkans.org
Телефон за връзка: 0894 059156