Проекти

default

Помощ при подготовката за възстановяване на влажни горски зони и адекватна управленска стратегия за българските дунавски острови. (Акцентът е върху биоразнообразието и възможностите за възстановяване)

Период: 2001 г.

Финансираща организация: Дунавско – карпатска програма / WWF – Гърция