Новини

Посещение на Натура зона „Суха река“

Посещение на Натура зона „Суха река“

09.05.2019
През изминалия уикенд, заедно с учениците от ОУ „Стефан Караджа“, с. Житница, Добричко посетихме ЗЗ „Суха река“ (BG0002048), в близост до село Оногур, Добричко.

Натура зоната е обявена с цел опазване и поддържане на местообитанията на редки и защитени видове птици по време на гнездене и миграция, както и за постигане на техния благоприятен природозащитен статус и подобряване на степните местообитания.

Посещението протече на 2 части – докато едната група деца, заедно с техните учители наблюдаваха какво се случва под пролетните слънчеви лъчи, останалата част опознаваха живота в пещерите. Анелия, от екипа на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“, разказа как се образуват пещерите и как това продължава столетия, а понякога дори хилядолетия, и как основна роля играе дъждовната вода, която се просмуква през скалните пукнатини. Освен за уникалния начин на възникване на пещерите, научихме и повече за живота в тях, като наблюдавахме видове от безгръбначната фауна и следи от прилепни колонии (в България се срещат 33 вида прилепи от общо 35 за Европа, като всички са вписани в ЗБР).

Навън успяхме да наблюдаваме някои от птиците, обект на опазване – малка бяла чапла, двойка гарвани, обикновени мишелови, които събираха гнездови материал и перо на бухал. В заблатените води на реката наблюдавахме десетки обикновени блатни костенурки – благоприятно за вида местообитание, където очевидно популацията процъфтява. Наблюденията на богатото видово разнообразие протекоха под съпровода на авлиги, големи черноглави коприварчета и други пойни птички.

Завършихме открития урок с посещение на скалния манастир, изграден в каньона на реката, образувал се преди хиляди години.

Събитието е част от Националната  кампания на Зелени Балкани за отбелязване на Деня на НАТУРА - 21ви май. Организацията чества датата със серия от изяви, през месец май - месец на НАТУРА 2000.

Благодарим на ръководството и учителите на ОУ „Стефан Караджа“ за поканата и осъществяването на посещението на Натура зона „Суха река“, както и на всички деца, които искрено се забавляваха и изучаваха природата с ентусиазъм.

Повече снимки в нашия фейсбук албум

За контакти:
Анелия Павлова – Координатор – тел. 0899269576; e-mail: apavlova@greenbalkans.org
Полина Христова – Специалист комуникации – тел. 0882508721; e-mail: phristova@greenbalkans.org

Дейностите се извършват в рамките на проект: