Новини

Последни новини от теренните наблюдения на освободените от екипа на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани ловни соколи

Последни новини от теренните наблюдения на освободените от екипа на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани ловни соколи

24.06.2019
Този сезон, в рамките на проект „Завръщане на ловния сокол в България“ освободихме общо 8 ловни соколчета, излюпени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

В момента, в клетката за адаптация все още пребивава само една от птиците, която все още не е напуснала клетката и се храни изцяло с поставената от нас храна. Храним го два пъти на ден – сутрин и вечер, за да укрепне достатъчно и да се престраши и той да напусне хака. Останалите соколи вече са напуснали клетката, като само един от тях се връща периодично и се храни наготово.

Напусналите соколи се адаптират добре към дивата природа, като са наблюдавани и успешни опити за ловуване, което ни подсказва, че птиците вече са самостоятелни. Екипът ни, естествено, продължава да се грижи за тях, като веднъж дневно им поставяме храна на хранилката, която инсталирахме в близост до хака.

Интересно е наблюдението на ловния сокол с пръстен 1K, които е излюпен в Спасителния център за диви животни през 2016 година и е освободен през същата година, отново в рамките на проекта. Птицата бе наблюдавана на няколко пъти този сезон и е радващо, че се е завърнала в „родната си“ гора.

Това ни дава надежда, че повторното загнездване на вида у нас е възможно, а имаме и реални доказателства за това – първата успешна дива двойка, която загнезди през 2018.

Дейностите по размножаване и реинтродукция наловния сокол се осъществяват с финансовата подкрепа на
"Армеец" ЗАД .

Информационните дейности за ловния сокол се подпомагат от проект: