Новини

default

Потвърдени са плановете за масови строежи и сечи в Пирин

***
28.11.2017
Още през 2014 г. правителството е било наясно с намерението да се построят нови 333 км писти в Национален парк „Пирин“

Българското правителство е знаело още през 2014 г., че концесионерът на ски зона „Банско“ планира не само „една кабинка“ а нова, голяма ски зона в Национален парк „Пирин“ с 333 км писти и 113 км съоръжения. Това е близо 5-кратно увеличение на съществуващите писти. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“ научи това от документацията по съдебното дело, което води срещу решението на МОСВ новият проектоплан за управление на Национален парк „Пирин“ да не минава през задължителната по закон екологична оценка. Информацията е в . становище на концесионера, изпратено до Министерството на околната среда и водите

Този документ показва за пореден път, че исканията за „втора кабинка на Банско“ са само претекст за мащабно разширяване на ски зона „Банско“ – от Предела, през Кулиното и Банско, до Добринище през защитените явно само на хартия вековни гори на Национален парк „Пирин“.

По време на управлението на служебния министър на околната среда и водите Ирина Костова бяха предприети стъпки подготвеният проект на нов план за управление на Национален парк „Пирин“ да бъде одобрен максимално бързо. Натискът за приемането му продължава и днес. Този план обаче е дълбоко порочен. Той предвижда строителство върху 12,5 пъти повече площ от националния парк спрямо сега, както и сечи на горите върху 60% от територията на парка. Финансиран е с европейски средства.

Междувременно, през изминалата седмица стана ясно, че сегашното правителство бърза да приеме промени в концесионния договор на ски зона Банско, както и в сега действащия план за управление на Национален парк "Пирин", които да подготвят почвата за мащабните сечи и строителство за новата 5 пъти по-голяма ски зона.

Всякакво ново строителство на спортни съоръжения в националните паркове на България е забранено със закон. (чл. 21 от Закона за защитените територии). А тъй като изграждането на ски писти е строеж (съгласно чл.12 от Закона за устройство на територията), твърденията на екоминистъра Нено Димов, че в Пирин няма да се строи нищо друго освен ски инфраструктура са много тревожни – и заради щетите, нанесени в парк Пирин досега, и защото тези строежи са съзнателно погазване на закона.

Разширяването на сегашната ски зона и строителството на нова противоречи и на изискванията на ЮНЕСКО, тъй като Пирин е част от Световното природно наследство. През 2010 г. ЮНЕСКО изключи ски зоната от обекта на световното наследство и я направи негова буферна зона заради унищожението, предизвикано от строителството на ски зона Банско.

Тогава българското правителство пое отговорността и му беше поставено условие да не допуска разширяване на съществуващата или строителство на нови ски зони в обекта на световното наследство, чиято територия обхваща Национален парк „Пирин“.

В ЮНЕСКО вече са наясно със ситуацията в Пирин. Преди седмица Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN), в който членува и българското правителство, публикува своя годишен доклад за състоянието на обектите на Световното наследство на ЮНЕСКО. В доклада за Национален парк "Пирин" се отбелязва, че състоянието му предизвиква „сериозно безпокойство“, което е една стъпка преди крайната – „критично“. Причините, описани в доклада, са заплахите от планираните строежи и сечи в националния парк. Споменава се, че управата на Национален парк Пирин не е в състояние да се противопостави на „силните външни интереси за туристическо развитие и също за използване на горите“.

Коалицията "За да остане природа в България“ ще обжалва в съда всяко правителствено решение, което заплашва вековните гори и уникалните пейзажи на Национален парк Пирин. Всички международни институции, които имат отношение към Пирин като ЮНЕСКО и Европейската комисия са редовно информирани. Ясно е, че всякакво ново строителство няма как да започне без предварителното одобрение на премиера Бойко Борисов.

През последната година над 100 хиляди души от цял свят сe подписаха срещу плановете за застрояване и изсичане на горите на Пирин, част от Световното природно наследство на ЮНЕСКО и европейската екологична мрежа Натура 2000. С директен имейл всички тези хора призовават премиера Бойко Борисов да разпореди връщането на проектоплана за управление на Национален парк "Пирин" за основна преработка, докато не бъдат премахнати всички точки, които ще разрушат планината и поминъка на местните хора.