Становища

default

Позиция на Коалицията За да остане природа в България по отношение Предложението на Община Банско за промени в ПУ на НП Пирин

01.02.2013
1. Предложението не следва да бъде разглеждано от ВЕЕС, МОСВ и МС преди МОСВ да излезе с конкретни резултати от 2-годишния анализ за причините довели до презастрояването на ски-зона Банско с 65 ха в нарушение на концесионния договор и плана за управление на парка и не бъде потърсена отговорност на виновните лица. Причината за това е, че предложението е внесено в МОСВ от Община Банско, която е съакционер в концесионера на ски-зона Банско Юлен АД.

2. Предложението има за цел да подмени изцяло философията на управление на Националните паркове в България, доколкото чл. 21 от Закона за защитените територии забранява:
- строителството на нови спортни съоръжения (т.е. ски писти и ски лифтове), с изключение на ремонт на съществуващите съоръжения;
- практикуването на дейности (осветяване, превозни средства и др.), които вредят на дивата природа в националните паркове;
- строителството на техническа инфраструктура (пречиствателни станции и др.) в зоните за туризъм, в зоните с ограничена човешка намеса и в зоните за опазване на природните екосистеми.
Допустим е единствено ремонт на съществуващите съоръжения. Тази философия в ЗЗТ и ПУ на НП Пирин произтича от принципите на IUCN за управление на националните паркове и стандартите на управление на националните паркове в Алпите.

3. Предложението има за цел да узакони незаконните строежи в ски-зона Банско - незаконно разширените ски-писти, построените извън концесионния обхват ски-лифтове и незаконно построената техническа инфраструктура (водохващания, пречиствателни станции, противопожарни съоръжения и др. в зоните за опазване на горските екосистеми при х. Бъндерица).

4. Предложението е само първа стъпка от застрояването и унищожаването на Национален парк "Пирин". Следващата стъпка се очаква да бъде промяна на обхвата на зоните за туризъм с цел реализиране на проектите за ски-курорти над гр. Добринище и над гр. Разлог.

5. Предложенията не са конкретно мотивирани, което означава, че са внесени от Общината в МОСВ по предварителна договорка с МС, тъй като МОСВ имат интерес от узаконяването на ски-зоната, тъй като част от нарушенията на ПУ и на концесионния договор са допуснати от МОСВ.

6. Предложението на Община Банско за промяна на ПУ на НП "Пирин" е обосновано с устройствените проблеми на общината, довели до презастрояването на гр. Банско. Така обаче община Банско, която все още няма общ устройствен план, се опитва де прехвърли устройствените си проблеми върху територии, които са устроени (поне на хартия): ски-зона Банско има териториално-устройствен план, а Национален парк "Пирин" има План за управление.

7. Предложението се възползва по арогантен начин от последното решение на Комитета за световното наследство към ЮНЕСКО, с което комитета всъщност признава, че развитието на ски-зона Банско е излязло извън контрола на комитета и че Комитета няма желание да носи повече отговорност за това какво се случва в тази ски-зона.

С това предложение на община Банско българското общество е поставено ребром пред същността на проблема в Национален парк "Пирин": да се закрие ли Национален парк "Пирин" за да може да продължи строителството на ски-курорти в планината или да се накажат нарушителите за допуснатото през годините престъпно презастрояване на ски-зона Банско?