Новини

Представители на Зелени Балкани участваха в работна среща срещу бракониерския риболов в езерата около Дуранкулак и Шабла

Представители на Зелени Балкани участваха в работна среща срещу бракониерския риболов в езерата около Дуранкулак и Шабла

12.11.2019
Инициативата е организирана от БДЗП по проект „Сигурен прелетен път“ LIFE16/NAT/BG000847.

Работната среща „Бракониерски риболов в Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен комплекс – проблеми и решения“ се проведе в сградата на Зелен образователен център в гр. Шабла, на 07.11.2019г.  Целта е да се обсъдят възможностите и начините за редуциране на бракониерския промишлен риболов в езерата, които са част от мрежата Натура 2000 и са ключови зимни местообитания на червеногушата гъска. Освен Зелени Балкани в събитието участваха представители на Сдружение „Риболовен клуб Балканка“, МОСВ, ИАРА, РДГ – Варна, община Шабла, Полиция и др.

Участнице в срещата потвърдиха необходимостта от прилагане на съвместни и координирани усилия срещу престъпленията към природата в района, и особено към заплахата която представляват бракониерските мрежи за червеногушите гъски в района.

Повече информация на: www.savebranta.org


За контакти :
Димитър Попов - Зелени Балкани,
тел: 0885 108712;
e-mail: dpopov@greenbalkans.org


Дейността е част от проект „Дългосрочно опазване на червеногушите гъски в основните места за зимуване“.


Източник на снимките: БДЗП