Новини

Представяне на проект BLACK SEA WATCH в Каварна, Балчик и Бургас

Представяне на проект BLACK SEA WATCH в Каварна, Балчик и Бургас

29.11.2016
Продължаваме с представянето на проект BLACK SEA WATCH “Екологични проучвания в Черно море с участието на обществеността”. През изминалата седмица екипа на проекта гостува в Каварна, Балчик и Бургас. Първите ни домакини бяха и най-малки – учениците от VI и VII клас от ОУ "Йордан Йовков", Каварна. Лекцията включваше информация относно специфичните условия в Черно море, заплахите и промените настъпили в екосистемата. Подробно бяха демонстрирани функциите и стъпките, които трябва да следваме за да допринесем към проучването на биоразнообразието в Черно море чрез уебсайта BLACKSEAWATCH.ORG и мобилното приложение BLACKSEAWATCH. С помощта на таблети бяха показани практически примери за подаване на наблюдения, а най-любопитните свалиха и инсталираха приложението на мобилните си телефони.
На следващия ден гостувахме на ученици от IX и Х клас от СОУ „Христо Ботев“ в Балчик. След представяне на специфичните особености на черноморската екосистема и разработените уебсайт и мобилно приложение BLACKSEAWATCH се оформи интересна дискусия относно проблемите и заплахите за биоразнообразието в Черно море.
Серията от презентации завършихме с гостуване при най-големите: учениците XI и XII клас от ЗИП „Биология и Здравно образование“ в гимназия за чужди езици „Васил Левски“, Бургас. 

За контакти:
Димитър Попов - 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.org
Проектът се съ-финансира от Европейския съюз и Република Турция в рамките на програма  Диалог за гражданско общество „Околна среда”.