Новини

Предстои  40-тото ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България

Предстои 40-тото ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България

17.01.2016

В периода 15-17 януари 2015 г. ще се проведе юбилейното 40-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водоплаващи птици в България, и 50-тото за Европа. Участвайте!

Екипи на Зелени Балкани традиционно ще отчетат няколко основни водоема в България - язовирите Овчарица, Пясъчник, Жребчево, Копринка, Поморийско езеро, Шабленско и Дуранкулашко езера.

Включете се като доброволци, научете повече за птиците и тяхното опазване!

Какво ви е нужно:
топли дрехи, храна и вода за целодневен ангажимент

Какво ще осигурим: бинокъл, зрителна тръба, определител за птици.

Среднозимното преброяване се провежда в световен мащаб от 1967 г. в почти всички европейски държави. България участва в инициативата от 1977г. Преброяването се извършва съгласно утвърдена от Министъра на околната среда и водите методика, която е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, ръководена от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

С помощта на преброяването се проследява числеността, видовия състав и разпространението на зимуващите у нас водолюбиви птици. Целта е във възможно най-кратко време да се обхванат максимален брой водоеми и да се състави точна картина на състоянието на популациите и съответните водоеми. Получените данни се обработват по специална методика и се предоставят на Министерството на околната среда и водите и на Wetlands International – организацията, координираща в международен план Среднозимното преброяване на водолюбивите птици. Информацията служи за оценка на промените в състоянието на популациите на проследените видове птици, за оценка на промените в околната среда и последствията от тях за хората и  за биологичното разнообразие.

Нашата страна е ключово място за зимуване на водолюбивите птици, които долитат от Северна Европа и Азия. Сред тях са немалко застрашени видове като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, малкият корморан, къдроглавият пеликан и много други. В България зимува около 70% от световната популация на червеногушата гъска, до 40% от европейската популация на голямата белочела гъска, близо 20% от популацията на малкия корморан, между 1 и 5% от световната популация на тръноопашатата потапница.

За допълнителна информация:
Градимир Градев

За информация: е-mail: ggradev@greenbalkans.org, моб.тел. 0885609289