Новини

Предстоят изслушвания за строителството в защитени територии в Комисиите

Предстоят изслушвания за строителството в защитени територии в Комисиите

25.06.2008

Народната представителка Евдокия Манева от ДСБ и независимият депутат Минчо Христов поеха ангажимент в най-скоро време да организират изслушвания в парламентарните комисии по околна среда и борба с корупцията въз основа на сигналите на Коалицията за строителство в защитени територии. Според двамата депутати редица несъвършенства в законодателството позволяват подобно строителство и Парламентът трябва да си поеме ангажимента да гарантира правилна транспозиция на европейското природозащитно законодателство.
Вече над година продължава незаконното строителство на ски курорти в Рила, без съобразяване с българското и европейското законодателство, изтъкнаха от Коалицията „За да остане природа”. Нещо повече – заради многобройните инвестиционни намерения българското правителство си позволи да остави извън мрежата Натура 2000 цялата зона „Рила-буфер” по Директивата за местообитанията и да ореже значително площта на зона „Рила” по Директивата за птиците. „Намаляването на територията по Директивата за птиците няма абсолютно никакви научни аргументи и ние сме разтревожени, но не и изненадани от предупреждението на Европейската комисия за започване на наказателна процедура срещу България”, коментира Ирина Матеева от Българското дружество за защита на птиците и допълни: „Настояваме цялата територия на предложената зона да бъде включена в Натура 2000, а не само частта й, припокриваща се с Национален парк „Рила”, и очакваме Комисията по околна среда и води към Народното събрание да излезе с категорично становище преди лятната ваканция какво правим и продължаваме ли да се излагаме пред Европейския съюз.”
Категоричните искания на Коалиция „За да остане природа в България” във връзка със строителството в Рила и обхвата на Натура 2000 там са:
- Отговорните институции (министър-председателят, министърът на околната среда и водите, министърът на регионалното развитие и благоустройството, окръжният прокурор на Кюстендил) да си свършат работата и да постановят спиране на незаконното строителство на ски курортите „Паничище-Езерата-Кабул”, „Супер Боровец” и „Бодрост-Картала” в Националния парк „Рила”.
-Управляващите да гарантират запазване на цялостта на Националния парк „Рила" от ски курорти.
- Народното събрание да приеме предложеното от Коалицията „За да остане природа в България” и внесено в Парламента изменение на Закона за защитените територии да се обявява за незаконно строителство, извършено без необходимото съгласуване или което е подлежало на оценка за въздействие върху околната среда или оценка за съвместимост с целите на опазване на съответната защитена територия, но е започнало без такива.
- Проектозащитени зони „Рила-буфер” по Директивата за местообитанията и „Рила” по Директивата за птиците да бъдат приети в Натура 2000 мрежата в пълните им размери.
- Да се гарантира спазване на закона и човешките права по отношение запазване на природните ресурси в страната.
- Държавна политика за устойчиво развитие чрез алтернативен туризъм, при който приходите остават при местните хора.

На срещата бе дискутирана и ставащата все по-актуална тема за състоянието на българската гора. Очевидна е необходимостта от бързи реални законодателни промени за прекратяване или ограничаване на порочната практика на замени на гори с ниска икономическа стойност за апетитни терени по морето и в планинските райони, където са планирани нови ски курорти. Експертите на Коалицията „За да остане природа в България” предложиха няколко решения на проблема, които влязоха в проект за изменение на Закона за горите – пълно премахване на законовото основание за замените на гори, въвеждане на забрана за промяна на предназначението на заменени гори за период от 5 години или възможност за продажба на гори чрез търг.
Законопроектът все още не е внесен за обсъждане в Народното събрание, а Държавната агенция по горите отказва да наложи нов мораториум върху замените, какъвто беше в сила до края на април 2008 г. За един месец след изтичането му ДАГ успя да разреши замените на 12 800 дка държавен горски фонд по Черноморието, Боровец, Пампорово и Перелик с 35 000 декара частни и общински гори, закупени евтино основно в Северна България и Родопите и да нанесе на държавата загуби от няколкостотин милиона до над милиард лева. Сред знайните бивши собственици на частни гори са Община Смолян, Кр.Гергов и Т.Батков, които възнамеряват да „увеличат” икономическата стойност на придобития от тях държавен горски фонд чрез изсичане и застрояване съответно със ски курорт Супер Перелик, голф игрища и жилищна зона за 20 000 човека. Повече за заменените в последния месец и половина гори в приложената справка. Междувременно Коалиция „За да остане природа в България” подготви жалба по повод на замените на гори до Главна дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия за нерегламентираната държавна помощ за крупните горски инвеститори. 

За контакти и повече информация:
Тома Белев, „Асоциация на парковете в България”, тел. 0888 100 373
Стефан Аврамов, Българска фондация „Биоразнообразие”, тел. 0897 86 58 18
Вера Петканчин, „Граждани за Рила”, тел. 0899 38 58 59