Новини

Премина общественото обсъждане на работен проект на ,,ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА (FALCO NAUMANNI FLEISCHER, 1818) В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2027“

Премина общественото обсъждане на работен проект на ,,ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА (FALCO NAUMANNI FLEISCHER, 1818) В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2027“

23.12.2016
Вчера в Демонстрационната зала на Центъра за природозащитни дейности за Белошипата ветрушка в село Левка, свиленградско, премина общественото обсъждане на работния проект на ,,ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА (FALCO NAUMANNI FLEISCHER, 1818) В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2027“.

Събитието бе част от изпълнението на проект ,,По-голям шанс за Белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България“ - ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360, изпълняван от СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора“ по програма LIFE+ на Европейския Съюз и на основание чл. 11 от Наредбата за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове на МОСВ (Обн., ДВ, бр.73 от 19.08.2003 г.),

Пред събралите се експерти по белошипата ветрушка, представители на научни и държавни институции, и неправителствени организации, екипът на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360 представи в детайли вижданията си за това как трябва да се развие работата по вида белошипа в близките 10 години.

Радвахме се да отговорим на въпросите на нашите гости, а след приключване на официалната част всички имаха възможност да разгледат Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки, както и да се запознаят с методите на работа на екипа ни.

За контакти:
Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289; е-mail : ggradev@greenbalkans.org