Новини

Презентация за Спасителния център по време на Националната работна група за опазване на земноводните и влечугите в България

Презентация за Спасителния център по време на Националната работна група за опазване на земноводните и влечугите в България

20.12.2009

Представителя на Зелени Балкани презентира на срещата дейностите на Спасителния център по опазване на влечуги и интересни случаи в това направелние от последната - 2009 г.
Обсъждани бяха и интересне въпроси по опазване на херпетофауната, новостите на молекулярно ниво и координацията между различните членове на групата и др.

Общо близо 50 участника от различни институции и организации взеха участие в срещата, организирана от Българското дружество за защита на птиците.

Допълнителна информация за срещата и презентациите, представени от лекторите можете да видите на линк   http://bspb.org/show/1403-33

В новината е използвана снимка на Българското дружество за защита на птиците от сайта http://bspb.org/show/1403-33