Книги, публикации, сборници

default

Приключенията на червеногушия гъсок Брент

.
Червеногушата гъска (Branta rufcollis) е световно застрашен вид, чиято популация се оценява на не повече от 57 000 птици. Това е много ниска численост. Птиците от този вид гнездят в тундрата на Западен Сибир, на полуостровите Таймир, Ямал и Гидан. Всяка есен червеногушите гъски предприемат дълъг и изтощителен миграционен прелет до България и Румъния. Когато зимата в Европа е по-сурова, близо 80 % от червеногушите гъски зимуват на територията на България – предимно в района на езерата Дуранкулак и Шабла, в Бургаските влажни зони, както и по значимите водоеми в Горнотракийската низина.

 “Зелени Балкани” изпълняват дългосрочна консервационна програма за опазването на червеногушата гъска в Североизточна България.
Приключенията на червеногушия гъсок Брент 2.3 MB (pdf) Свали