Новини

Природозащитна бригада „Поморийско езеро 2017“

Природозащитна бригада „Поморийско езеро 2017“

26.09.2017
В периода 6-10 септември се проведе традиционната природозащитна бригада на Зелени Балкани. Участие взеха 20 доброволци от цяла България.

Основните задачи бяха свързани с поддръжка на създадените местообитания за гнездене на редки видове водолюбиви птици – острови и платформи. Доброволците премахнаха част от растителността от големия остров в центъра на лагуната с цел създаване на разнообразни местообитания за гнездящите видове птици. Дейностите са в съответствие с поетите ангажименти към Министерство на околната среда и водите за поддръжка на създаденото островно местообитание за птици. Експерт от РИОСВ-Бургас осъществи проверка и контрол по време на бригадата и бяха събрани образци от растителните видове с цел изготвяне на ботаническа експертиза. Допълнително бяха проведени и дейности по поддръжка на създадените дървени платформи за гнездене на птиците.

През уикенда доброволците извършиха и основно почистване и поддръжка на сградата и зелените площи на посетителски център „Поморийско езеро“.

Дейностите се извършиха с подкрепата на Британско - Българското Дружество.

За контакти:
Димитър Попов - 0885108712