Новини

Природозащитници протестират пред парламента днес и утре заради скандални промени в Закона за горите

Природозащитници протестират пред парламента днес и утре заради скандални промени в Закона за горите

17.12.2008

Промените, които бяха предвижени за броени дни, предвиждат да продължат замените на гори, които позволяват на инвеститори да придобиват евтино държавни гори по Черноморието и в планинските курорти, които след това се изсичат и застрояват.

Парламентът готви и още една придобивка за инвеститорите. Те ще получат облекчения, които ще им спестят над 200 млн. лв., когато използват терени за ски писти и съоръжения в държавни гори.

Най-печеливши от промяната на Закона за горите са инвеститорите, които са и собственици на горски имоти. Сега те трябва да заплащат такси, които включват стойността на дървесината в насаждението, 70% от базовата стойност на земята, стойност на един пазарен регулатор (между 1000 и 10 хил. лева на декар) и стойността за залесяване и отглеждане на нова гора със същата площ. Освен това те трябваше да имат решение по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка, както и одобрен Подробен устройствен план.

Според готвените промени в Закона за горите тези инвеститори няма да заплащат нищо. Процедурата ще включи изработване на едно план -извлечение, което се одобрява от държавните лесничейства или горски стопанства намясто. Така под формата на просеки за писти и лифтове, инвеститорите могат да изсекат на голо цялата си гора, даже и впоследствие тези територии да не се използват за писти.

Най-печеливши са инвеститорите, които замениха гори с държавата и общините през последните пет години – например в Паничище (Рила), Говедарци-Искровете-Мальовица (Рила), Кулиното (Пирин), Перелик (Родопи). Тези инвеститори, които все още не са сключили сделките, ще могат да го направят в рамките на 9 месеца след приемането на закона.

Освен това готвените промени в Закона за горите ще позволят на председателя на Държавна агенция по горите да продава държавни гори по свое усмотрение.

Удължава се и ловният сезон за водоплаващи птици. Само преди два месеца депутатите приеха друг закон, в който удължаване на тези срокове беше отхвърлено. В резултат ще се увеличи бракониерството и безпокойството на световнозастрашени видове птици. Това автоматично ще доведе до бързи санкции от страна на Европейската комисия, както показва примера на държави като Кипър и Малта.

Коалицията „За да остане природа в България” е основана от Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, НД “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, сдружение “Еко Рила” – Самоков и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Сега в нея членуват близо 30 организации.

 

Апел към народните пердставители 121,50 KB b (doc) свали