Новини

Проект “Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще” на гости в Източни Родопи и Сакар

Проект “Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще” на гости в Източни Родопи и Сакар

18.12.2009

Инициативата беше в рамките на проект “Белошипата ветрушка, без минало, но с бъдеще”, финансиран от М-Тел Еко Грант. Над 100 ученици, учители, представители на местните институции и медиите в региона имаха възможност да се запознаят с изчезналия по нашите земи вид – белошипа ветрушка и първите стъпки за нейното връщане у нас, осъществени в рамките на този проект.
Същевременно екипът посети 8 ветеринарни и агро аптеки в региона, както и различни държавни институции – РВМС и ДГС. Там бяха раздадени различни материали, разясняващи причините за изчезването на вида у нас, а именно прекомерното и неправомерно използване на пестициди и инсектициди в селското стопанство. В разговорите бяха изтъквани предимствата на белишипата ветрушка, като биологичен враг на вредителите в селското стопанство. Така екипът ни се надява да стигне до селскостопанските производители и частните стопани, запознавайки ги както с белошипата ветрушка, така и с предимствата тя да лети отново в небето на България.

За допълнителна информация:
Христина Клисурова - Ръководител на проекта
е-mail: 
hhristova@greenbalkans.org