Новини

Проект на Зелени Балкани е сред номинираните за наградите Натура 2000 на Европейската комисия

Проект на Зелени Балкани е сред номинираните за наградите Натура 2000 на Европейската комисия

02.02.2018
Проектът ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 е сред номинираните общо пет проекта в категорията „Трансгранично сътрудничество“. Той представя партньорството с испанската организация ДЕМА, германската EuroNatur, турската DAYKO и National Park of East Macedonia-Thrace, Гърция, насочено към възобновяване на гнезденето на белошипата ветрушка на територията на ЗЗ ,,Сакар“, част от НАТУРА 2000.  

Тази година за наградата „Натура 2000“ са постъпили общо 75 апликационни форми, разпределени в 5 категории - Комуникация, Природозащита, Трансгранично сътрудничество, Сближаване на интересите и Социално-икономически ползи. Българското участие се състои от общо 5 проекта.

Припомняме, че в предното издание на конкурса проектът ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 бе сред отличените на наградата.

Участието на България в подобни инициативи на Европейския съюз, показва страната ни в добрата светлина на природозащитната дейност и опазването на европейското природно наследство. Ето защо екипът на Зелени Балкани пожелава успех на всички български участници.

Тук можете да научите повече за наградите Натура 2000

За допълнителна информация:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org