Новини

default

Проекторешение за 11-кратно разширяване на ски зона Банско – подарък за олигархията и край на правовата държава

***
18.03.2015
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" смята проекторешението на правителството за промяна на концесионния договор за ски зона Банско за правен абсурд, пълна подигравка със законовите устои на държавата и поредния подарък за олигархията. Природозащитниците организират протести в 10 града на страната тази вечер в защита на „защитените“ територии, сред които е и Национален парк Пирин. Сборните места и началните часове вижте в края на прес-съобщението.

Вместо прекратяване на концесионния договор и търсене на отговорност от концесионера „Юлен“ АД и виновните длъжностни лица за допуснатото незаконно надвишаване на концесионната площ от 99,55 ха на 165 ха, държавни експерти предлагат на Министерски съвет да увеличи концесионната площ 11 пъти с цел узаконяване на всички нарушения. Концесията включва само площта на просеките за пистите и съоръженията, но сега се предлага да се включи и гората между тях. Както е известно, концесионерът е свързан с една от големите български банки.

Скандалният подарък не включва обаче само узаконяване на незаконно заграбеното в Национален парк Пирин. Най-съществената разлика между това проекторешение и онова, което правителството на Пламен Орешарски не подписа, а по-късно беше скъсано и от правителството на Бойко Борисов, е, че концесионерът нарушител получава безгранични права върху цялата територия на ски зона Банско.

С член 2.1.4 на проекторешението се допуска 11-кратно увеличение на концесионната площ от 99,55 ха на 1069,58 ха. Така концесионерът получава право да построи не само още една кабинка, а да застрои цялата гора под връх Тодорка в Национален парк Пирин. С това се отваря врата за застрояването на цял Северен Пирин с оглед на натиска на инвеститори и общини да построят нови 333 км ски писти в Пирин.

Природозащитниците припомнят, че допускането на ново строителство в ски зона Банско в национален парк Пирин противоречи на забраната на чл. 21 от Закона за защитените територии. Освен това, промяната във финансовите параметри на концесията за пореден път не е обоснована с икономически анализ, който да отразява реалните пазарни условия.

Проекторешението на Министерски съвет нарушава конкурентните правила в България и засилва монополните позиции на концесионера „Юлен“ АД, тъй като се подменят конкурсните условия за концесията от 2000 г.

Според природозащитниците скандалното в случая е, че докладът на междуведомствената работна група към Министерски съвет, въз основа на който е подготвено проекторешението за ски зона Банско, представлява един крайно поръчков документ.

Вместо да бъдат анализирани въпросите, повдигнати от редица експерти в работната група по отношение законността и собствеността на обектите в ски зона Банско, в доклада са наложени единствено доводи, които имат за цел да прикрият нарушенията и отговорността на виновните лица и да подведат правителството и обществото, че има неясноти и противоречия в концесионния договор и законодателството.

Пример за това е позоваването на отменената Наредба за категоризация на ски пистите, с цел оправдаване прекомерното разширение на ски пистите (до 3 пъти над разрешеното от екоминистерството при ски писта Томба). В същото време, работната група не проверява защо всички ски писти в ски зоната са били ползвани, без да бъдат изобщо категоризирани, което е нарушение на Закона за туризма.

Коалицията "За да остане природа в България" призовава правителството, преди да решава каквото и да е било по отношение на ски зона Банско:
  1. Да разследва посочените от експертите в междуведомствената работна група и природозащитните организации въпроси и сигнали за нарушения на концесията.
  2. Да потърси отговорност на виновните лица с цел гарантиране, че нарушенията няма да се повторят в бъдеще не само в Пирин, но и в другите български защитени територии.
  3. Да прекрати концесионния договор при потвърждаване на нарушенията.
  4. Да организира, съгласно изискванията на устройствения правилник на Министерски съвет, публично обсъждане на доклада и проекторешението за концесията за ски зона Банско.
Повече информация:
За протеста довечера, следете социалните мрежи:
София: https://www.facebook.com/events/389943701178204/
Варна: https://www.facebook.com/events/1553913444879510/
Враца: https://www.facebook.com/events/1575068866067354/
Петрич: https://www.facebook.com/events/1558901501029650/
Пловдив: https://www.facebook.com/events/400789336757859/
Русе: https://www.facebook.com/events/774770315951219/
Сливен: https://www.facebook.com/events/430719660424916/
Стара Загора: https://www.facebook.com/events/1549222021995819/
Шипка и Перник също участват, но нямат фейсбук събития.