Новини

Проектозаконът за горите на ГЕРБ спестява над 50 милиона лева на офшорни оператори в ски туризма

Проектозаконът за горите на ГЕРБ спестява над 50 милиона лева на офшорни оператори в ски туризма

29.12.2011
В сега предложените промени за пореден път се предлага строителството на ски писти и лифтове в горите да става без промяна на предназначението на територията и съответно без заплащане на такса за изключване на земята от горския фонд, което ще лиши държавата от десетки милиони левове приходи. Предложените изменения също така дават законови вратички за застрояването на Витоша - най-старият природен парк на Балканите.

Категорично неприемливо е за България, която търпи огромни критики в областта на правовия ред, да погазва изискванията на закона и то не за друго, а в резултат на натиск от една частна фирма, собственик
на съоръженията в ски зона Алеко в Природен парк Витоша. Чрез спиране на лифтовете, работили включително и през ноември, Витоша ски АД цели за създаде обществено недоволство, което да бъде използвано в подкрепа на исканите от нея промени.

Предложената промяна в Закона за горите обаче ще облагодетелства не само Витоша ски АД, но и всички инвеститори в ски курорти в горските територии на Стара планина, Рила, Родопите и Пирин. Изчисления, направени от природозащитниците показват, че скандалното премахване на процедурата за промяна на предназначението на горите ще спести на инвеститорите над 50 милиона лева за застрояването на не по-малко от 10 000 дка гори със ски писти и лифтове. Това представлява схема за държавна помощ, която е недопустима в Европейския съюз и ще доведе до нова наказателна процедура срещу България.

Коалицията счита за неморално по време на икономическа криза и недостиг на бюджетни средства за здравеопазване, образование и инфраструктура, да бъдат спестявани тези такси на няколкото свързани офшорни оператори на лифтове в България. Природозащитниците настояват да стане публична самоличността на собствениците им, които периодично предприемат опити за подобни поправки в закона, които да им позволят облагодетелстване за сметка на държавата и обществото. Ако тези поправки в Закона за горите бъдат приети, това ще бъде ясен знак за инвеститорите в други проекти като голф-игрища, алтернативни енергоизточници и т.н. да подадат заявка за още промени на Закона за горите в ущърб на държавния и обществен интерес.

Допълнителни загуби за държавния бюджет и пълно незачитане на обществения интерес са заложени в параграфи на законопроекта, които поощряват учредяването на вещни права и продажбата на държавна собственост без търг при нарушаване правилата на конкуренцията. Това ще доведе не само до загуба на нови 20 милиона лева, но и поставя закона в смешното положение дългосрочните наеми на горски територии да стават на базата на търг, а продажбата и учредяването на вещни права да се провеждат без търг.

Скандалните поправки на Закона за горите създават и възможност за обвързване на правата за ползване на съществуващи ски писти в горски територии с наличието на лифтове и влекове в тях, без да се прави разлика дали лифтовете и влековете са построени законно или не. Така тези разпоредби поощряват незаконното строителство на лифтове в горски територии, което е недопустимо.

Със законопроекта управляващите са на път да прокарат и още няколко лобистки поправки, свързани с увеличаване сроковете за лов, износа на незаконна дървесина и застрояването на приватизирани частни гори без общ устройствен план.

Природозащитниците твърдо осъждат
практиката да се приемат промени в българските закони под натиск и изнудване от страна на частни компании. Неприемлив е и начинът, по който промените се придвижват – при пълна непрозрачност и в нарушение на разпоредбите за консултации с обществеността. Законодателството в България трябва да отговаря на принципите за равнопоставеност на всички граждани и юридически лица и защита на обществените интереси, а този законопроект е пример за точно обратното – защита на частните интереси на един или няколко ползватели на горски територии за сметка на цялото общество. Поради това Министерски съвет следва да отхвърли направените предложения.

Официалното становище на Коалицията „За да остане природа в България” може да бъде намерено на адрес http://forthenature.org/news/2244

Можете да намерите законопроекта на страницата на Министерския съвет: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=484


Зелени Балкани е част от Коалицията "За да остане природа в България"