Новини

default

Профилактика при ловните соколи в Спасителния център

1
01.09.2020
Всички ловни соколи в Спасителния център на Зелени Балкани са в добра форма и, вече, готови за зимата.
Това установиха ветеринарните лекари на Центъра по време на плановата профилактика, след края на размножителния сезон на птиците тази година.

Това е добра новина, имайки предвид, че предстои зимата, сезон в който всички птици, дори и тези, обгрижвани от екипа ни, са уязвими, изложени на лошите метрологични условия.

Докато екипът ветеринарни лекари на Центъра се бе заел с прегледа, обезпаразитяването и профилактиката на клюновете и ноктите на соколите, друга част от екипа ни се бе съсредоточил върху поддръжката на волиерите, дом на птиците. Поправихме кацалки, изчистихме застлания чакъл, дезинфекцирахме всички повърхности.

С две думи – работата, който отхвърлихме тези два дни никак не бе малко. Благодарим на студентите от Тракийския  и Лесотехническия университет, участници в проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд за помощта и усърдието с което и този път помогнаха на екипа ни!


Проектът „Завръщане на ловния сокол в България“ се финансира от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund и ЗАД „Армеец“.