Новини

default

Прокуратурата установи погазване на закони с бетонирането на къмпинг "Юг"

***
03.06.2015
Статията е припечатка от статия на Mediapool.

Окръжната прокуратура в Бургас спря изпълнението на инвестиционните проекти и издадените от главния архитект на община Царево разрешения за строеж на вилно селище в района на къмпинг "Юг".

Според прокуратурата, разрешенията са издадени при груби нарушения и неспазване на четири закона. Това е причината държавното обвинение да протестира строителните разрешения пред началника на РДНСК-Югоизточен район в Бургас и да спре тяхното изпълнение, съобщи прокуратурата.

Решението може да прочетете тук.

Бетонирането на плажа на къмпинг "Юг" стана по време на Великденските празници. Тогава сигналът за за започналите строежи бе подаден от сдружението "Да запазим Корал". Първоначално и Министерството на околната среда и водите, и Министерството на регионалното развитие отричаха да се строи върху дюни, с обяснението, че това е навят от морето пясък. По-късно обаче назначена проверка от ековедомството установи, че това са сиви дюни и строежът беше временно спрян, а главният архитект на Царево Станислав Николов обеща, че до 1 юни инвеститорът ще премахне бетона, но това очевидно не е направено.

Проверката

Главният архитект на община Царево е издал разрешение за строеж на вилно селище, по което е предвидено изграждането на 16 вилни сгради. На място е установено започнато строителство, като са изпълнени стоманобетонови основи и армирана бетонова настилка на две от сградите, е установила проверката на прокуратурата.

По инвестиционно предложение - изграждане на хотелски комплекс "Лазурно море" в района на къмпинг "Юг" - главният архитект на Царево е издал и разрешение за строеж на сезонен хотел, за строеж на ресторант и за преустройство и пристройка на обслужващи сгради в заведение за обществено хранене тип "Бистро". Тези обекти са реализирани и за тях са издадени съответните удостоверения за въвеждане в експлоатация, се казва в съобщението на прокуратурата.

Нарушенията

В екологичното ни законодателство са настъпили промени, съобразени с европейски директиви и създаването на екологична мрежа "Натура 2000". Изискване на националното и наднационалното законодателство е инвестиционните предложения да се подлагат на проверки, за да се оцени въздействието им върху защитените зони.

В хода на извършената проверка е установено наличие на сиви стабилизирани дюни в района на къмпинг "Юг". Разрешенията за строеж са  издадени, без да е проведена процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.

Разрешено е строителство и е извършено такова, без да е проведена изискващата се процедура. Това предполага наличието на опасност от унищожаване и увреждане на най-близко разположената защитена зона - част от европейска мрежа "Натура 2000".

Извършването на оценка на съответствието се налага от една страна в изпълнение на екологичното законодателство на страната, а от друга и поради това, че бреговата ивица на къмпинг "Юг", в който са разположени имотите, е граница на акваториалната част на защитената зона "Ропотамо", мотивират се от прокуратурата.

Според обвинението "последствията от засиленото антропогенно присъствие са предпоставка за преки и косвени негативни въздействия особено върху морските природни местообитания и видове, предмет на опазване в зоната, в резултат на неустановено въздействие върху водите като ключов елемент на зоната". 

"Установената в къмпинг "Юг" активна плажна ивица, на която се намират подвижни дюни и неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни), обуславя незаконосъобразността (нищожността) на разрешенията за строеж", се казва в съобщението на прокуратурата.

По тези причини разрешенията за строеж са издадени при груби нарушения и неспазване на разпоредбите на Конституцията, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за Закона за биологичното разнообразие, поради което прокуратурата ги е протестирала и спряла изпълнението им до разглеждането на протестите.