Новини

default

Промените в закона за черноморското крайбрежие не решават проблема със застрояването

Първа снимка
25.01.2013
Mного от обещанията, дадени на срещата при премиера Бойко Борисов на 7 януари 2013 г. изобщо не са спазени. Коалицията „За да остане природа в България“ свиква пресконференция по проблемите във вторник, 29 януари 2013 г., от 11 ч. в Пресклуб БТА.

Вечерта на 29 януари 2013 г. от 18,30 ч. коалицията „За да остане природа в България“ организира протестно шествие от паметника на Патриарх Евтимий до парламента.

Какво беше обещано и какво се случи всъщност?

Обещание 1: Ще се забрани строителство върху дюните, включително и върху частни дюни.

- С предложените промени няма да се разреши случая, например, с дюните в нарочно закритата Защитена местност Камчийски пясъци, където дюните бяха приватизирани чрез замени и други машинации. Днес те са вече частни, с влезли в сила устройствени планове и издадени разрешителни за строеж, но строителството все още не е започнало.

Обещание 2: Ще се забрани всяко строителство върху дюните

- С приетите поправки се отваря застрояването на дюните за обекти с национално значение, обекти на техническата инфраструктура и обекти за нуждата на отбраната. Това в момента не е разрешено поради опасност от злоупотреби. Такъв е случаят, например, с изграждането на плувен басейн върху дюни до хотел „Хаваи“ в Несебър, където инвестиционното намерение е прокарано като "хидротехническо съоръжение".

Обещание 3: Ще се прекратят всички сделки за придобиване без търг на имоти по стария Закон за горите в защитени зони от Натура 2000, не само за дюни, но и за други природни местообитания.

- С приетите поправки в Закона за горите се прекратяват сделките само за имоти, които са върху дюни. Така при следващия скандал за застрояване на други ценни природни местообитания ще се наложи отново спешен ремонт на закона.

Коалицията "За да остане природа в България" отново настоява за:

- достъп до информация и правосъдие на гражданите във връзка със
строителни разрешения, подробни и общи устройствени планове (Закон за устройство на територията);
- прекратяване на всички сделки по реда на стария закон за горите не само тези за дюните в защитени зони и територии (Закон за горите);
- контрол върху процедурите по оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), екологична оценка и оценка да съвместимост и участие на вносителите на зоните от Натура 2000 (Закон за биологичното разнообразие);
- дискусия по проблемите с обективността на тези оценки.

Зелени Балкани е част от Коалиция "За да остане природа в България".
В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, ФПС “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи
.