Проекти

Проучване и екологична оценка на съществуващите технологии за добив на злато от гравитационен концентрат

Период: 30.11.2006 – 31.01.2007 г.

Финансираща организация: КЦМ 2000 АД.

Дейности: Оценка на инвестиционното намерение на КЦМ за цианиране на златен концентрат от Горубсо Кърджали.

Резултати: Направена е отрицателна оценка на предложението и сезирана управата на КЦМ за опасностите от подобен род дейности.