Новини

Проучване на китоподобните бозайници в българските териториални води на Черно Море

Проучване на китоподобните бозайници в българските териториални води на Черно Море

28.06.2018
В периода 3-8 юни екип от експерти и доброволци на сдружение „Зелени Балкани“ предприе проучване с плавателен съд на числеността, плътността и разпространение на популацията на китоподобните бозайници в българските териториални води на Черно море. Териториалното море на Република България включва прилежащата към брега и вътрешните морски води морска ивица с широчина 12 морски мили, измервана от изходните линии и е с обща площ 6 358 кв. км.
 
Приложен беше утвърдения метод на международно ниво за отчитане на разстоянията по линейни трансекти. Изследването беше планирано чрез използване на стандартния софтуеър за този тип проучвания, а именно Distance 7.0. Изготвения план за проучването включваше 13 трансекта с обща дължина от 458 км, които осигуриха 7% покритие на изследваната територия. Основен лимитиращ фактор за успешното провеждане на експедицията беше метеорологичната обстановка в морето, тъй като за провеждане на наблюденията са нужни подходящи условия – слаб вятър и липса на вълнение. В рамките на седмицата, през която беше осъществена експедицията се наложиха само две временни спирания за по половин ден, което не доведе до значителна промяна на плана. Като цяло обаче метеорологичните условия бяха малко по-лоши в сравнение с миналогодишната експедиция, но в рамките на допустимото за провеждане на визуални проучвания.
 
Екипа наблюдатели успешно покриха 441 км от планираните трансекти при благоприятни условия в рамките на 5 дни.  По време на проучването участниците регистрираха общо 55 наблюдения на китоподобни с общо 92 индивида. Най-многобройни бяха наблюденията на морски свине/муткури (Phocoena phocoena relicta) – 39, докато за обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) и афали (Tursiops truncatus ponticus) бяха записани по 7. Допълнително при 2 от наблюденията не беше определен вид на китоподобните.
 
Настоящото проучване е второ, осъществявано от сдружението за последните две години, което се провежда на база един и същи дизайн с цел проследяване на промените в разпространението, плътността и числеността на китоподобните в българските териториални води на Черно море. Покритието през настоящата година е по-голямо – 441 км дължина на трансектите в сравнение с 424 км през миналата. Броят на регистрираните наблюдения тази година обаче беше значително по-нисък – 55 – в сравнение с 242 в средата на юни м.г. Отчетена беше малка промяна в разпространението. Преобладаващите наблюдения бяха на единични животни. Най-големия размер на наблюдавана група както и миналата година беше 8 афали. Освен данни за китоподбните експертите събираха информация и за наблюдаваните птици.
 
Събирането на информация за разпространението и числеността на китоподобните е от изключително значение за опазване на тези защитени видове. Данните от проучването ще бъдат анализирани за да се даде оценка на популацията за съответния период.
 
Изказваме благодарности на доброволците Галина Мешкова, Полина Христова, Теодора Илиева и Антония Митева, които успешно демонстрираха натрупания вече опит и позволиха продължителност на проучването. Благодарим на кап. Георгиев с яхта „Калиакрия“ за професионалната логистична подкрепа.  
 
Проучването се осъществи благодарение на любезната финансова подкрепа на фондация OceanCare (www.oceancare.org).