Новини

default

Проверка в Деветашката пещера потвърди опасенията на природозащитниците

Първа снимка
21.11.2011
В проверката участваха експерти от Центъра за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей.
Целта на проверката бе да се направи експертна оценка на състоянието на прилепните колонии, тъй като на практика експертите на РИОСВ Плевен, които по закон трябва да осъществят контрола над дейностите трудно биха достигнали до вътрешността на пещерата. За целта екипът от спелеолози е проникнал до първия праг на Деветашката пещера, където обикновено се разполага част от прилепните колонии.

Експертите потвърдиха получената вече информация за изграждането на временни конструкции за целите на продукцията и снимането на филма. Въпреки поставените условия на РИОСВ е било установено, че част от конструкциите достигат тъмната част на пещерата, за които е била направена изрична забрана за дейности от страна на РИОСВ.

По време на проверката се потвърдиха и опасенията за високо ниво на звуковото замърсяване, което според експертите достига „тревожно високи нива“.
„Шумовете, генерирани от подготовката на снимачния процес се чуваха ясно и силно дори и в най-далечните части на подземните езера, над които обикновено са разположени колониите от прилепи“, споделя Антония Хубанчева – един от експертите участвали в проверката.

Според биолозите звуковото замърсяване и периодичното присъствие на работници в полутъмните и тъмни части на основната галерия е причина за изместването на прилепите към вътрешните части на пещерата, които не са подходящи за зимуване, поради по-високата температура в тези галерии.

Вискоият шум причинява постоянно безпокойство на прилепните колонии. Така те се намират в полуактивно състояние, изразходват  значително повече енергия и преждевременно намаляват  хранителните си запаси. Това от своя страна може да стане причина за смъртта на прилепите, причинена от "изтощение".

В пещерата са били установени зимуващи прилепни колонии, но по оценка на експертите „прилепите са забележимо по-малочислени в сравнение с предишни години“. Така например, през зимата на 2010-2011 г. числеността на колонията е била оценена на около  35 000 индивида. В момента прилепите в пещерата наброяват едва около 8 600 екземпляра. Максималната отчитана численост на прилепите в пещерата през предишни години е 60 000 индивида.

В пещерата НЕ са били установени загинали прилепи, което се дължи на факта, че подземната река отнася по течението си всичко извън пещерата.  Освен това реката е богата на ракообразни, които се хранят с телата на падналите прилепи. За липсата на по-пълен и адекватен анализ на ситуацията допринася и  фактът, че не е била направена оценка от експерти преди започването на дейностите в пещерата.

Филмови и други продукции с подобен мащаб и продължителност за реализация неминуемо влошават качествата на подземните местообитания. Честото присъствие на хора, звуковото и светлинно замърсяване водят до непрекъснато безпокойство и оказват значително негативно въздействие върху прилепните колонии, особено през зимата“ обощава Николай Симов от Природонаучния музей към БАН-София.

Докладът на експертите е внесен в Националната служба за защита на природата, МОСВ, РИОСВ – Плевен и Националния природонаучен музей, и се очаква реакцията на отговорните институции. Известени за случая ще бъдат и международни организации, работещи за опазване на прилепите.

Източник на информацията:
Център за изследване и защита на прилепите – НПМ, БАН


Към новината са използвани снимки на Антония Хубанчева и Свилен Делчев

За допълнителна информация:
- от страна на Центъра за изследване и защита на прилепите - Николай Симов 0899 361474, Боян Петров 0893 322107
- от страна на Зелени Балкани - Елена Стоева - моб. тел. 0887 574699. 
Информация до медиите на Центъра за иследване и защита на прилепите 6.28 MB (doc) Свали