Книги, публикации, сборници

default

Птиците на Средна Дунавска Равнина, 2005г.

Птиците на Средна Дунавска Равнина, 2005г.
Изданието е изготвено като част от дейностите по проект «Опазване на видое и местообитания: сближаване с ЕС», изпълняван в партньорство с МОСВ, МЗГ и финансовата подкрепа на Датското Министерство на околната среда. Изданието съдържа видови очерци на птиците в района на Средна Дунавска Равнина.

Отпечанато в България - 2005г.
ISBN 954-9433-02-1
Език - Български
Размер 
Мека корица 
120 страници