Награди на Зелени Балкани

Първи годишни награди за опазване на биоразнообразието - 2006 г.

Първи годишни награди за опазване на биоразнообразието - 2006 г.

Номинация на Зелени Балкани и коалиция от НПО за най-успешна кампания за опазване на биоразнообразието – за кампанията “България без цианиди”.