Новини

Първо съвременно наблюдение на кръстат орел в ПП „Врачански Балкан”

Първо съвременно наблюдение на кръстат орел в ПП „Врачански Балкан”

21.06.2019
На 18-20.06.2019 г. в района на площадката над с. Д. Озирово е наблюдаван млад кръстат орел! Птицата е установена на няколко пъти да се храни на площадката за подхранване на лешояди.

Според информацията с която разполагат колегите ни във Врачански Балкан това е първо по рода си съвременно пряко наблюдение на този вид в ПП „Врачански Балкан". Като цяло за района на Северозападна България съвременните данни за този вид са изключително редки.

Кръстатият орел е световно застрашен вид, един от най-редките орли, с около 30 гнездящи двойки и то основно в Югоизточна България.

Колегите ни в Природен Парк „Врачански Балкан” са много щастливи да видят птица от този вид, защото за Северозападна България това е изключителна рядкост! :)

За контакти:
Георги Стоянов - Дружество за защита на хищните птици - моб. тел. 0888734503