Медиите за нас

default

Работата ни през 2001 година

Работата ни през 2001 година
Посещение на Министъра на околната среда и водите в Спасителния център
Посещение на Министъра на околната среда и водите в Спасителния център
в. 24 часа за Спасителния център - 04.09.2001г.
в. 24 часа за Спасителния център - 04.09.2001г.
Чуждия печат за Спасителния център
Чуждия печат за Спасителния център
в. Марица за Средно-зимното преброяване на водолюбивите птици
в. Марица за Средно-зимното преброяване на водолюбивите птици
За незаконната търговия с диви видове
За незаконната търговия с диви видове
Една година Зелени Балкани в Раднево
Една година Зелени Балкани в Раднево
Спасен орел - змияр в Спасителния център
Спасен орел - змияр в Спасителния център
Велошествие в защита на горите
Велошествие в защита на горите
Залесяване в Раднево
Залесяване в Раднево