Медиите за нас

default

Работата ни през 2002 година

Работата ни през 2002 година
Отбелязване на Деня на влажните зони - в. Труд 04.02.2002г.
Отбелязване на Деня на влажните зони - в. Труд 04.02.2002г.
в. Труд от 17.01.2002г. за бракониерството
в. Труд от 17.01.2002г. за бракониерството
в. Бизнес поща за Спасителния център  - 07.04.2002г.
в. Бизнес поща за Спасителния център - 07.04.2002г.
Министър Арсенова в Спасителния център - 24 часа от 19.04.2002г.
Министър Арсенова в Спасителния център - 24 часа от 19.04.2002г.
За Спасителния център
За Спасителния център
в. Бизнес поща за Спасителния център
в. Бизнес поща за Спасителния център
За черен щъркел, постъпил в Спасителния център
За черен щъркел, постъпил в Спасителния център
в. Екофермер з аопазването на дунавските острови
в. Екофермер з аопазването на дунавските острови
За Среднозимно преброяване на водолюбивите птици
За Среднозимно преброяване на водолюбивите птици
Интервю със Симеон Марин - Директор по природозащитата в Зелени Балкани - сп. Гора
Интервю със Симеон Марин - Директор по природозащитата в Зелени Балкани - сп. Гора
За излекуван и пуснат на свобода розов пеликан
За излекуван и пуснат на свобода розов пеликан
За акции срещу бракониерството на яз. Ивайловград
За акции срещу бракониерството на яз. Ивайловград
Акция срещу бракониреството
Акция срещу бракониреството
Две години от основававането на клон на Зелени Балкани в Раднево
Две години от основававането на клон на Зелени Балкани в Раднево