Медиите за нас

default

Работата ни през 2007 година

Тук може да видите медийното отразяване на нашата работа през 2009г.

Качени са по 1-2 статии от събитие. За повече информация:
Нели Арабаджиева - Връзки с обществеността - Зелени Балкани - narabadzhieva@greenbalkans.org
Елена Тилова - отговаря за уеб-сайта на Зелени Балкани - etilova@greenbalkans.org

 

За Средно-зимното преброяване на водолюбивите птици
За Средно-зимното преброяване на водолюбивите птици
в. Новинар за НАТУРА 2000
в. Новинар за НАТУРА 2000
За Спасителния център 1
За Спасителния център 1
За Спасителния център 2
За Спасителния център 2
Списание Rebellion за Зелени Балкани
Списание Rebellion за Зелени Балкани
За маркиране на царски орел с GPS предавател
За маркиране на царски орел с GPS предавател
За Спасителния център
За Спасителния център