Медиите за нас

Работата ни през 2007 година

Работата ни през 2007 година

Тук може да видите медийното отразяване на нашата работа през 2009г.

Качени са по 1-2 статии от събитие. За повече информация:
Нели Арабаджиева - Връзки с обществеността - Зелени Балкани - narabadzhieva@greenbalkans.org
Елена Тилова - отговаря за уеб-сайта на Зелени Балкани - etilova@greenbalkans.org