Медиите за нас

Работата ни през 2008 година

Работата ни през 2008 година

Качени са по 1-2 статии от събитие. За повече информация:
Нели Арабаджиева - Връзки с обществеността - Зелени Балкани -  narabadzhieva@greenbalkans.org
Елена Тилова - отговаря за уеб-сайта на Зелени Балкани - etilova@greenbalkans.org

Списение Одисей - за Спасителния център - 09.2008г. 643,52 KB b (pdf) свали
Публикация за Спасителния център в енциклопедия за Стара Загора 1,13 MB b (pdf) свали
Протести по повод промени в Закона за горите - 12.2008г. 164,07 KB b (jpg) свали