Медиите за нас

Работата ни през 2009 година

Работата ни през 2009 година

Качени са по 1-2 статии от събитие. За повече информация:
Нели Арабаджиева - Връзки с обществеността - Зелени Балкани -  narabadzhieva@greenbalkans.org
Елена Тилова - отговаря за уеб-сайта на Зелени Балкани - etilova@greenbalkans.org

в. Дневник за посещението на момичетата от МИС България в Спасителния център 453,30 KB b (pdf) свали
в. Стандарт - 06.04.2009г. за реинтродукцията на белоглави лешояди от Испания 1,07 MB b (pdf) свали
р. Дарик за отбелязването на Деня на Земята в Стара Загора 190,88 KB b (jpg) свали