Медиите за нас

default

Работата ни през 2012 година

Работата ни през 2012 година
За работата в Спасителния център
За работата в Спасителния център
Освобождават костенурките на Цар Киро
Освобождават костенурките на Цар Киро
За белоглавите лешояди - част от Програмата ни за реинтродукция на лешоядите
За белоглавите лешояди - част от Програмата ни за реинтродукция на лешоядите
Национална работна среща за опазване на китоподобните ще се проведе в Поморие
Национална работна среща за опазване на китоподобните ще се проведе в Поморие
За щъркелът Бойко, излекуван и пуснат на свобода.
За щъркелът Бойко, излекуван и пуснат на свобода.
За работата в Спасителния център
За работата в Спасителния център
Връщане на царски орел в приемно гнездо
Връщане на царски орел в приемно гнездо
Освобождаване на птици, излекувани в Спасителния център
Освобождаване на птици, излекувани в Спасителния център
Изкуствени лешояди кацнаха на скали
Изкуствени лешояди кацнаха на скали
За работата ни по възстановяване на белошипите ветрушки в България
За работата ни по възстановяване на белошипите ветрушки в България
За проекта ни за опазване на лешоядите в България и на Балканите
За проекта ни за опазване на лешоядите в България и на Балканите
Отбелязване на Нощта на прилепите в Пловдив
Отбелязване на Нощта на прилепите в Пловдив
За работата ни по възстановяване на белошипите ветрушки в България
За работата ни по възстановяване на белошипите ветрушки в България
Освобождаване на птици, лекувани в Спасителния център
Освобождаване на птици, лекувани в Спасителния център
За борбата с бракониерството
За борбата с бракониерството
Доброволческа кампания под мотото : "По-малко думи - повече действие!"
Доброволческа кампания под мотото : "По-малко думи - повече действие!"
За любовта на хората към птиците
За любовта на хората към птиците